Spojená škola - Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove

Prihlásenie

Kontakt

Meno školy: Spojená škola - Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove
Email školy: spops@szm.sk
Telefón: 02 / 45 993 511
mobil: 0917 323 516
Adresa školy: SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji:
sídlo školy - org. zložka: SOŠ agrotechnická J. A. Gagarina, Svätoplukova 38,
900 27 Bernolákovo
IČO: 42128919
DIČ: 2022503923
Vedenie školy: Riaditeľka SPOJENEJ ŠKOLY
Ing.Katarína Kubišová
Zástupkyňa SPOJENEJ ŠKOLY
Ing. Ingrid Kopšová
Zástupkyňa SOŠ J.A. Gagarina Bernolákovo
Ing. Miloslava Štefancová
potravinový účet: 7000473707/8180
IBAN je SK69 8180 0000 0070 0047 3707