• Ochrana osobných údajov

    • CUBS plus, s.r.o.

     Mudroňova 29,

     040 01 Košice

      

     tel. kontakt/kancelária: 0918/434-374

     e-mail: oou@cubsplus.sk

     -----------------------------------------------------

     PhDr. Jana GéciováMBA

     konateľ, garant, spracovateľ, školiteľ, audítor informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013

      

     Kliknite na link:    cl.13_GDPR.pdf

  • Kontakty

   • Spojená škola - Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove
   • sos.bernolakovo@gmail.com
   • 02 / 45 993 511 mobil: 0917 323 516
   • SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji: sídlo školy - org. zložka: SOŠ agrotechnická J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
   • 42128919
   • 2022503923
   • Riaditeľka SPOJENEJ ŠKOLY Ing.Katarína Kubišová Zástupkyňa SPOJENEJ ŠKOLY Ing. Ingrid Kopšová Zástupkyňa SOŠ J.A. Gagarina Bernolákovo Ing. Miloslava Štefancová
   • 7000473707/8180 IBAN je SK69 8180 0000 0070 0047 3707
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje