• Voľné miesta na našej škole

  • Učiteľ/ka SŠ - informatika - aprobácia Informatika

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    Termín nástupu 23.8.2021 - Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 11.6.2021
   • Požiadavky:
    Znalosť práce s PC
    znalosť IKT, MS Office - pokročilý
    Vzdelanie
    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

    Ďalšie požiadavky
    Miesto výkonu práce: Ivanka pri Dunaji, SOŠ Bernolákovo
    Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z.Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    Kontaktné informácie

    Adresa školy alebo zariadenia
    Spojená škola SOŠ
    ul. SNP 30
    90028 Ivanka pri Dunaji
    www.spojsivanka.sk
    0245943321, 0245943062
    Kontaktná osoba
    Ing. Slávka Peceková
    0948229346
  • Učiteľ/ka SŠ - matematika - Aprobácia Matematika

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    Termín nástupu 23.8.2021 Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 11.6.2021
   • Požiadavky:
    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
    Ďalšie požiadavky
    Miesto výkonu práce: Ivanka pri Dunaji, SOŠ Bernolákovo
    Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z.Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Kontaktné informácie
    Adresa školy alebo zariadenia
    Spojená škola SOŠ
    ul. SNP 30
    90028 Ivanka pri Dunaji
    www.spojsivanka.sk
    0245943321, 0245943062
    Kontaktná osoba
    Ing. Slávka Peceková
    0948229346
  • Informátor / informátorka

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    16.8.2021
   • Požiadavky:
    Požiadavky na uchádzača
    Vzdelanie
    ZŠ, SOU, SOU - odborné
    Výhodou je trvalý pobyt v okolí SOŠ Bernolákovo
    Ďalšie požiadavky
    Hľadáme spoľahlivého, zdravotne spôsobilého uchádzača na post vrátnik/informátor na SOŠ J.A.Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo.
    Kontaktné informácie
    Adresa školy alebo zariadenia
    Stredná odborná škola J.A.Gagarina, ako organizačná zložka Spojenej školy
    Svätoplukova 38
    90027 Bernolákovo
    www.spojsivanka.sk
    45993511
    Kontaktná osoba
    Slávka Peceková
    0948229346

  • Kontakty

   • Spojená škola - Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove
   • sos.bernolakovo@gmail.com
   • 02 / 45 993 511 mobil: 0917 323 516
   • SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji: sídlo školy - org. zložka: SOŠ agrotechnická J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
   • 42128919
   • 2022503923
   • Riaditeľka SPOJENEJ ŠKOLY Ing.Katarína Kubišová Zástupkyňa SPOJENEJ ŠKOLY Ing. Ingrid Kopšová Zástupkyňa SOŠ J.A. Gagarina Bernolákovo Ing. Miloslava Štefancová
   • 7000473707/8180 IBAN je SK69 8180 0000 0070 0047 3707
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje