• Profil školy

    •     

     Profil školy

     Spojená škola – org. zložka Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie v 4 študijných  odboroch, ktoré končia maturitou skúškou:

     • 9245 M ochrana osôb a majetku,
     • 6355 M služby v cestovnom ruchu,
     • 4246 M bioenergetika,
     • 3765 M technika a prevádzka dopravy,

     a v jednom učebnom odbore končiacim záverečnou skúškou:

     •  4524 H agromechanizátor, opravár.                                               

      

     Školu v tomto školskom roku navštevuje 213 študentov a výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 25 pedagógov na plný pracovný úväzok a 5 pedagógov na skrátený pracovný pomer.

      

                       Teoretická časť vyučovania prebieha v klasických triedach a v odborných učebniach. Praktická časť prebieha v dielenských priestoroch, ktoré sú súčasťou školy. Podľa odboru vyučujeme 1 alebo 2 cudzie jazyky (anglický a nemecký jazyk), ekonomické predmety,  odborné predmety podľa zamerania Škola má vlastnú autoškolu a naši študenti môžu získať počas štúdia vodičský preukaz.

      

                       Škola je vybavená telocvičňou, modernu posilňovňou a úpolovými miestnosťami (boxovňa a priestory pre výcvik sebaobrany). Kultúrno-spoločenské udalosti prebiehajú v spoločenskej miestnosti. Študenti, ktorí pochádzajú z väčšej vzdialenosti majú možnosť ubytovať sa v Domove mládeže a stravovať sa v školskej jedálni.

      

                       V areáli školy je vybudované futbalové ihrisko s umelým osvetlením, basketbalové, volejbalové, beach ihrisko, atletický ovál - 350 m a dva tenisové kurty. Nedávno bol rozšírený o moderné multifunkčné ihrisko.

      

                       SOŠ ponúka využitie voľného času našim žiakom prostredníctvom krúžkov pod vedením učiteľov.

      

                       Naši absolventi sa uplatňujú na vysokých školách viacerých smerov a to: Akadémia policajného zboru v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave či Ekonomická univerzita v Bratislave Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, a iné.

  • Kontakty

   • Spojená škola - Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove
   • sos.bernolakovo@gmail.com
   • 02 / 45 993 511 mobil: 0917 323 516
   • SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji: sídlo školy - org. zložka: SOŠ agrotechnická J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
   • 42128919
   • 2022503923
   • Riaditeľka SPOJENEJ ŠKOLY Ing.Katarína Kubišová Zástupkyňa SPOJENEJ ŠKOLY Ing. Ingrid Kopšová Zástupkyňa SOŠ J.A. Gagarina Bernolákovo Ing. Miloslava Štefancová
   • 7000473707/8180 IBAN je SK69 8180 0000 0070 0047 3707
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje