• Program Erasmus Plus

    • Projekt Energizing People

     

    Téma: Obnoviteľné zdroje energie Zapojené školy:
    Číslo: 2019-1-DE03-KA229-059615_3     Küstengymnasium Neustadt in Holstein, Nemecko
    Komunikačný jazyk: angličtina ITS Deledda-Fabiani Trieste, Taliansko
    Obdobie: 2019-2021 Istituto Nautico Giovanni XXIII Salerno, Taliansko
      Morö Backe skola Skellefteå, Švédsko
      Lycée G. Le Conquérant Lillebonne, Francúzsko
      Spojená škola Ivanka pri Dunaji, Slovensko

     

     

     

    Fotogaléria projektu: Taliansko

     

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola - Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove
   • sos.bernolakovo@gmail.com
   • 02 / 45 993 511 mobil: 0917 323 516
   • SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji: sídlo školy - org. zložka: SOŠ agrotechnická J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
   • 42128919
   • 2022503923
   • Riaditeľka SPOJENEJ ŠKOLY Ing.Katarína Kubišová Zástupkyňa SPOJENEJ ŠKOLY Ing. Ingrid Kopšová Zástupkyňa SOŠ J.A. Gagarina Bernolákovo Ing. Miloslava Štefancová
   • 7000473707/8180 IBAN je SK69 8180 0000 0070 0047 3707
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje