• Plánovaný deň otvorených dverí DOD 2020/21

     • Milí rodičia a žiaci!

      Chystali sme pre Vás aj tento školský rok deň otvorených dverí. Aktuálna situácia v súvislosti s COVID 19 nám však DOD nedovolí zorganizovať. Chceli by sme Vám ukázať náš DOD z minulého školského roka, ktorý sme pripravili v spolupráci s Ministerstvom vnúra SR, Ministerstvom obrany SR, Úradom pre ochranu verejných činiteľov, Vojenskou políciou, Vojenským regrutačným strediskom Bratislava a Obecnou políciou Bernolákova.

     • Jesenné prázdniny!

     • Termín jesenných prázdnin je upravený.

      Budú v dňoch 30.10. (piatok), 2.11. (pondelok), 6.11. (piatok) a 9.11. (pondelok).

      V týchto dňoch dištančné vyučovanie neprebieha.

     • Pravidlá dištančného vzdelávania

     • Rozvrh hodín pre online vyučovanie je zverejnený na stránke školy. Dištančné vyučovanie podľa nového rozvrhu prebieha prostredníctvom edupage a MS TEAMS podľa pokynov vyučujúcich.

      Každý žiak je povinný byť pripravený a včas pripojený na hodinu.

      V prípade choroby alebo iných vážnych dôvodov rodič ospravedlní žiaka triednemu učiteľovi, ktorý vedie evidenciu žiakov svojej triedy.

      Žiak má na online hodinu pripravené všetky potrebné pomôcky a zošity podľa pokynov vyučujúceho.

     • Mimoriadne upozornenie!

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva bude od pondelka 12. októbra 2020 prebiehať vyučovanie na všetkých stredných školách dištančnou formou, teda z domu. Pre našich žiakov z toho vyplýva nasledovné:

      Od utorka 13.10.2020 až do odvolania začne prebiehať online vyučovanie  Žiaci sú povinní sledovať stránku Edupage a zúčastňovať sa online hodín podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich. V prípade, že sa hodiny z hocijakého (zdravotného, ale aj technického) dôvodu zúčastniť nemôžu, ospravedlňujú svoju neprítomnosť triednemu učiteľovi.

      Veci zo školy a internátu si žiaci budú môcť vyzdvihnúť v najbližších dňoch za prísnych hygienických opatrení o termínoch budú informovaní prostredníctvom triednych učiteľov a vychovávateľov na internáte.

      Prosíme žiakov, rodičov, ale aj učiteľov o trpezlivosť a pochopenie. Najmä počas prvých dní dištančnej výuky.  

      O ďalších postupoch budú žiaci informovaní prostredníctvom triednych učiteľov.

   • Kontakty

    • Spojená škola - Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove
    • sos.bernolakovo@gmail.com
    • 02 / 45 993 511 mobil: 0917 323 516
    • SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji: sídlo školy - org. zložka: SOŠ agrotechnická J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
    • 42128919
    • 2022503923
    • Riaditeľka SPOJENEJ ŠKOLY Ing.Katarína Kubišová Zástupkyňa SPOJENEJ ŠKOLY Ing. Ingrid Kopšová Zástupkyňa SOŠ J.A. Gagarina Bernolákovo Ing. Miloslava Štefancová
    • 7000473707/8180 IBAN je SK69 8180 0000 0070 0047 3707
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje